Elektrofag

Velkommen til avdeling for Elektrofag.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Under praksisdagene får du prøve deg på praktiske oppgaver knyttet til programfagområdet.

Du skal møte opp i bygg B.

På praksisdagen får du prøve deg på lodding av datakort, lage datakabel, montering av ringeklokke eller programmere en liten datastyrt maskin. Du vil få god oppfølging og veiledning av avdelingens elever og lærere.

Etter denne dagen skal du har lært litt i faget Data- og elektronikksystemer:

  • Du får lære å planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for databehandling, basert på personlig datamaskin og periferiutstyr.
  • Du får lære å feil søke på systemnivå og bruke digitalt verktøy for support.
  • Du får planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle systemer for adgangskontroll og alarmanlegg beregnet for montasje i bolig.
  • Du får lære å slutt kontrollere og funksjons teste systemene.
  • Du får lære å måle elektriske størrelser på systemene og vurdere måleresultatene.
  • Du får lære å feil søke på systemnivå.
  • Du får lære å risiko vurdere og slutt kontrollere arbeidet som utføres på systemene.

Tidsplanen for praksisdagen er sånn:

Kl 09.00 - 09.45 Informasjon
Kl 09.45 - 11.30 Elevene jobber med en av følgende oppgaver:
a) Montering av ringeklokke
b) Lodding av datakort
c) Lage en datakabel
d) Programmere en liten datastyrt maskin
Kl 11.30 -12.00 Lunsj
Kl 12.00 - 13.45 Elevene jobber med en av de andre oppgavene:
a) Montering av ringeklokke
b) Lodding av datakort
c) Lage en datakabel
d) Programmere en liten datastyrt maskin
Kl 13.45 - 14.00 Oppsummering av dagen og utdeling av dokumentasjon på gjennomført praksisdag

Publisert 9. oktober 2015, oppdatert 19. september 2017.