Ungdomsbedrifter - Medier og kommunikasjon

Her vil du finne en oversikt over skolens ungdomsbedrifter (UB) for skoleåret 2016-17 i medier og kommunikasjon (MK). Ungdomsbedriftene produserer og leverer ulike varer og tjenester knyttet til faget de utdanner seg i.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

 


Publisert 4. november 2013, oppdatert 19. november 2016.