Ungdomsbedrifter

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Bildecollage med 6 bilder      

I linkene til venstre vil du utover høsten finne en oversikt over skolens ungdomsbedrifter (UB) for skoleåret 2015-16. Ungdomsbedriftene produserer og leverer ulike varer og tjenester knyttet til faget de utdanner seg i. Denne siden vil bli fortløpende oppdatert etterhvert som bedriftene etablerer seg.