Vg2 Kjøretøy

Skolen har 1 klasse i Vg2 Kjøretøy.

"Kjøretøyfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen vedlikehold av kjøretøy for persontransport og godstransport. Programfagene skal bidra til trygg bruk av biler og båter, motorsykler, busser, lastebiler og terrenggående kjøretøy. Hensyn til trafikksikkerhet, miljø og komfort stiller store krav til reparatøren, og programfagene skal bidra til økt kvalitet i verkstedtjenestene." (Fra Fagspesifikk læreplan, udir.no).

Les læreplanen her.


Publisert 12. august 2013, oppdatert 15. mars 2019.