Vg2 Bilskade, lakk og karosseri

Skolen har 1 klasse i Vg2 Bilskade, lakk og karosseri.

"Programområdet for bilskade, lakk og karosseri skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen skadevurdering, reparasjon, konstruksjon, ombygging og lakkering av kjøretøyer. Kunde, bransje og myndigheter stiller høye krav når det gjelder materialvalg, reparasjonsmetoder og produksjonskostnader."(Fra fagspesifikk læreplan, udir.no)

Les læreplanen her.


Publisert 12. august 2013, oppdatert 15. mars 2019.