Vg2 Industriteknologi

En lekter under produksjon

Skolen har 2 klasser i Vg2 Industriteknologi.

"Programområdet industriteknologi skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen mekanisk og teknisk industri, prosessindustri og grafisk produksjon. Denne typen industri er preget av kontinuerlig teknologisk utvikling med økende grad av automatisering og datastyring av arbeidsprosesser. Faget skal bidra til å utvikle kvalifiserte og omstillingsdyktige fagarbeidere. Faget skal fremme helhetlig forståelse av produksjonsprosesser, helse, miljø og sikkerhet, og legge grunnlaget for å tenke tverrfaglig." (Fra fagspesifikk læreplan, udir.no).

Les læreplanen her


Publisert 12. august 2013, oppdatert 15. mars 2019.