Vg1 Teknikk og industriell produksjon

VG1 teknikk og industriell produksjon er et felles kurs for industrifagene, og fører videre til en lang rekke forskjellige videregående kurs og lærefag. Du kan velge mellom mer enn 60 ulike fag, fra grafiske fag, til bilfag og sveisefag. Ingen andre VG1 gir så mange valgmuligheter. 

Hva skjer på VG1?

På Åssiden får du praktisk rettet opplæring med mye verkstedtrening. Du får veiledning gjennom alle ledd i læreprosessen, noe som gir resultater. Miljøet er godt, både mellom elevene og mellom lærere og elever. Et godt samarbeid med mekanisk bransje i Buskerud gjør det mulig for oss å ha bedriftsbesøk, praksisperioder i bedrift, prosjekter og ungdomsbedrifter. Du kan laste ned læreplanen for VG1 her! 

Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning (PTF) gir mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag innen relevante utdanningsprogram. Avdelingens tilbud om prosjekt til fordypning på VG1-nivå er:

1. CNC-teknikk

2. Elektrofag

3. Bilskade, lakk og karosseri

4. Kjøretøy

5. Maskinering og dimensjonskontroll

6. Sveisefag 

Timefordeling på Vg1

Til sammen har VG1 en varighet på 981årstimer. Merk at skoletimene her måles i hele klokketimer, og ikke i 45 minutter som har vært vanlig tidligere. 

Fellesfag*                                   336 årstimer
   
Felles programfag  

Produksjon

197 årstimer
Tekniske tjenester 140 årstimer
Dokumentasjon og kvalitet 140 årstimer
   
Prosjekt til fordypning 168 årstimer
   
Totalt 981 årstimer

 

* fellesfagene består av norsk, matematikk, naturfag, engelsk og kroppsøving Publisert 17. april 2013, oppdatert 15. mars 2019.