Utveksling med BMW AG Berlin

Hvert skoleår får 6 elever på VG2-linjene til teknikk og industriell produksjon muligheten til å reise til Tyskland hos utvekslingsstudie 14 dager på BMW AG Berlin.

Ønsker du et studie som kan gi muligheten til å lære mer om kommunikasjon og samhandling på tvers av kulturer og samtidig få jobbe på BMW AG Berling ?

Alle VG2-linjene på teknikk og industriell produksjon får hvert år muligheten til å søke om en av de seks plassene til utvekslingsstudiet hos BMW AG Berlin. Utvekslingen er et begrenset tilbud som finansieres av fylkeskommunen og internasjonaliseringen. Elevene sender inn søknad om å delta på studiet, deretter inviteres de til intervju før seks heldige blir valgt ut. 

Utveksling hos BMW AG Berlin gir gode kunnskaper i både engelsk og samfunnsfag, trening på kommunikasjon skriftlig og muntlig og gode muligheter til relasjonsbygging på tvers av kulturer. 


Publisert 13. februar 2019, oppdatert 15. mars 2019.