Teknikk og industriell produksjon

De mekaniske fagene har alltid vært et felt for menneskelig nysgjerrighet og oppfinnsomhet - fra hjulet og hesteskoen til moderne utstyr for oljeboring og høyhastighetstog, fra sigden til skurtreskeren.

En mannlig lærer ved et sykkelstativ som er formet som en skiftnøkkel

Glad i å mekke? I industrifagene får du lære å mestre metoder, verktøy, redskaper, maskiner og måleinstrumenter. Disse er utviklet for mange typer oppgaver, som dreiing, fresing, boring, kapping og skjæring, for å klinke, sveise og lodde eller for å montere eller reparere. 

Lærlingordning 

Innenfor de tradisjonelle industrifagene er det forholdsvis enkelt å få lærlingplass. Gjennom de obligatoriske praksisperiodene får du muligheten til å bli kjent med bedrifter på en slik måte at du også legger inn en god "søknad" om lærlingplass samme sted. TIP fører til mange mulige læreyrker, for eksempel grafisk trykker, låsesmed, anleggsmaskinmekaniker, billakkerer, bilmekaniker (lette kjøretøy), bilmekaniker (tunge kjøretøy),bilskade, lakk og karosseri, CNC-operatør, industriell overflatebehandler, industrimekaniker, industrirørlegger,platearbeider eller sveiser. For en oversikt over samtlige lærefag etter TIP, se her

Høyere utdanning senere? 

Har du planer om å ta fagutdanning eller bygge videre med fagskole eller ingeniørutdanning, er det mekaniske fagområdet en utmerket vei å gå. Etter bestått fagprøve har du mange valgmuligheter for videre utdanning. Noen av våre elever velger å ta påbygning av allmennfag for å få generell studiekompetanse. Generell studiekompetanse gir deg mulighet til studieplass ved de aller fleste fakulteter ved universiteter og høgskoler. 

Hvilken jobb kan du få? 

Et studium industrifag gir deg mange yrkesmuligheter. Noen eksempler er protesemaker, låsesmed, børsemaker, brønnoperatør, urmaker, yrkessjåfør. Mange av fagene har avsluttende opplæring i bedrift og fører fram til fag- eller svennebrev. 

Med fullført fagutdanning og deretter høyere teknisk utdanning, stiller du først i køen om de beste jobbene innen privat og offentlig virksomhet.


Publisert 17. april 2013, oppdatert 15. mars 2019.