Vg2 Kokk og servitørfag

Tre mannlige og tre kvinnelige elever i kokkeutstyr

Skolen har 2 klasser i Kokk- og servitørfag.

"Programområdet for kokk- og servitørfag skal bidra til utvikling av kompetanse innen tilberedning, anretning og servering av måltider til gjester på ulike spisesteder og til brukere i ulike institusjoner. Måltidene har stor betydning som sosial faktor, og en stadig større del av måltidene tilberedes og serveres utenfor hjemmene. Økt kunnskap om kostens betydning for helse og velvære har ført til større etterspørsel etter ernæringsmessig riktig mat og etter spesialkost. Programfagene skal fremme kunnskap om kosthold og helse i samfunnet." (Fra fagspesifikk læreplan, udir.no).

Les læreplanen her.


Publisert 10. april 2013, oppdatert 25. februar 2014.