Vg2 Matfag

Jente som skjærer kjøtt

Skolen har 1 klasse i VG2 Matfag.

"Programområdet for matfag skal leggje grunnlaget for yrkesutøving innan bearbeiding av råvarer og produksjon av mat. Tilgangen på mat og utviklinga av tilverkings- og oppbevaringsmetodar har lagt grunnlaget for mattradisjonane i Noreg, og har betydd mykje for samfunnsutviklinga. Det blir stadig utvikla nye produktområde. Programfaga skal medverke til brei innsikt i ulike produksjonsprosessar og oppøving av handverksmessige ferdigheiter." (Fra læreplan for felles programfag,VG2 Matfag, www.udir.no)

Les læreplanen her.


Publisert 10. april 2013, oppdatert 25. januar 2019.