Ønsker du videregående opplæring?

Voksne som søker voksenopplæring har i det året de fyller 25 år rett til gratis realkompetansevurdering og/eller videregående opplæring, hvis de ikke tidligere har fullført en slik opplæring.

Videre må du ha arbeids- og oppholdstillatelse for at OPUS Drammen kan innfri din rett til opplæring. Du må også ha bostedsadresse i tidligere kommuner Drammen, Nedre Eiker, Lier, Røyken, Svelvik eller Hurum. Vi trenger også bekreftelse på bostedsadresse og kopi av pass eller annen godkjent identifikasjon.

Retten er hjemlet i opplæringslova §4A-3. Vi vurderer din rett ved at du søker elektronisk via www.vigo.no.

Du kan mer enn du tror 
Du har også rett til å få vurdert det du allerede kan opp mot læreplaner i det faget du har praksis i. Slik kan du forkorte opplæringen, eller få dokumentasjon på godkjent kompetanse. Dette gjøres ved en realkompetansevurdering med en fagressurs/faglærer.

To veier til fagbrev 
Som voksen kan du velge to veier:

  1. Opplæringsveien: Fagopplæring består vanligvis av to år opplæring i skole og to år som læring i bedrift. For voksne blir ofte opplæring komprimert, avhengig av hva du kan fra før. Du får status som elev under teoriløpet. 
  2. Dokumentasjonsveien: Dersom du kan dokumentere minst fem års praksis i faget, kan du gå opp til en tverrfaglig yrkesteoretisk skriftlig prøve. Deretter melder du deg opp til fagprøven dersom du består denne prøven.

Studiekompetanse
For å komme inn på høyskoler og universitet må du ha studiekompetanse. Er du over 23 år og kan dokumentere fem års praksis/skolegang etter grunnskole, får du studiekompetanse dersom du tar seks fag fra videregående opplæring. Disse fagene er norsk, engelsk, historie, naturfag, matematikk og samfunnsfag. Se mer informasjon.


Publisert 3. januar 2013, oppdatert 23. januar 2020.