OPUS Drammen

Vi bidrar til utvikling og livslang læring i vår region!

Vi er organisert som en avdeling ved Åssiden videregående skole. Vår oppgave er å ivareta de voksnes rett til videregående opplæring. I tillegg er vi en regional utviklingsaktør som samarbeider med NAV, Kompetanse Norge, privat og offentlig næringsliv.

OPUS Drammen er et fylkeskommunalt voksenopplæringssenter for Drammen, Nedre Eiker, Lier, Røyken, Svelvik og Hurum.

Voksne som søker voksenopplæring har i det året de fyller 25 år rett til gratis realkompetansevurdering og videregående opplæring, hvis de ikke tidligere har fullført en slik opplæring.

Inntak
Førsteinntaket er 1. mars. Søknader etter dette vil bli behandlet og skoleplasser tildeles dersom ledige plasser. På grunn av skolestart vil søknader som mottas etter 15.06. ikke bli behandlet før etter 15.09. Se utdanningstilbud.

Undervisningstider generell studiekompetanse
Se utdanningstilbud - generell studiekompetanse

Karriereveiledning
Karriereveiledningen retter seg i hovedsak mot voksne fra 20 år og eldre. Denne veiledningen får du på Karrieresenteret på Papirbredden.


Publisert 4. juni 2012, oppdatert 7. januar 2020.