Vg3 Medier og kommunikasjon

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Studiekompetanse med medier og kommunikasjon (studiekompetanse)

Dette programområdet gir deg generell studiekompetanse og grunnlag for å søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter, for eksempel innen medie- og kommunikasjonsfag, og det gir deg et bredt utgangspunkt for yrkesvalg. Du kan for eksempel arbeide med journalistikk og informasjon, programtilvirking, film- og videoproduksjon, animasjon, lyd- og lysproduksjon og nettbasert medieproduksjon.

En tegning av to svarte silhuetter hvor den ene fotograferer den andre.

Personlige egenskaper

Du bør være kreativ, ha god språkfølelse og kritisk sans. Videre må du kunne kommunisere og samarbeide godt, og kunne håndtere problemer under stress. Du bør ha interesse for IKT og digital teknologi.

"Opplæringen i felles programfag medier og kommunikasjon skal bidra til å videreutvikle yrkeskompetanse innen kommunikasjon, innholdsproduksjon og redaksjonell virksomhet i medier og kommunikasjon. Den skal gi den enkelte praktiske erfaringer med innholdsproduksjon og økt innsikt i kommunikasjon og medieutvikling i samfunnet. Innenfor medieproduksjon skal opplæringen videreutvikle kompetanse i å skape og forstå skriftlige og sammensatte tekster der skrift, lyd og bilde spiller sammen." (Fra fagspesifikk timeplan, udir.no)

Les hele læreplanen her!


Publisert 23. september 2013, oppdatert 18. februar 2014.