Vg2 Medier og kommunikasjon

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Prosjekt til fordypning på Vg2:

a) Praksisplass i mediebedrifter: Du kan søke på praksisplass i TV Drammen og Drammens Tidende. 

b) Ungdomsbedrift: Du kan starte din egen bedrift og ta oppdrag innenfor film, foto, og grafisk design. 

c) Matematikk påbygg: Du kan flytte matematikk fra vg3 til vg2 for å jevne ut forholdet mellom fellesfag og yrkesfag i det treårige løpet. 

To hender som holder i et kamera


Publisert 12. april 2013, oppdatert 18. februar 2014.