Vg1 Medier og kommunikasjon

Høretelefoner og en penn


Publisert 12. april 2013, oppdatert 21. august 2019.