Nye Medier og kommunikasjon (STMK)

På studieforberedende utdanningsprogram med medier og kommunikasjon (STMK) får du jobbe med tekst, foto, film, lyd, nye medier og grafisk design.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

 

Etter å ha fullført et treårig studieløp i skolen, får du i tillegg til studiekompetanse, også verdifulle kunnskaper om moderne medier. Sosiale medier har vokst fram i rasende fart de siste årene, og er blitt viktige verktøy ikke bare for vårt privatliv, men også for næringsvirksomhet, politikk og kultur.  Dessuten er du din egen redaktør på sosiale medier, og bør kjenne til publiseringsregler og fallgruber i din egen mediehverdag

 

Felles programfag:

 Alle årstrinn har ti uketimer i felles mediefag. Her vil du lære om medienes plass i samfunnet, formidlingsteknikker, uttrykkshistorie og journalistikk blant annet. Du vil også lære om sosiale mediers plass i vårt moderne samfunn, om ulike sjangere du kan formidle et budskap i, om reklame, medienes påvirkning for å nevne noe. Du vil også få innføring i grunnprinsipper for illustrasjonsteknikk. Du lærer om og praktiserer layout og relevante digitale verktøy.

Det nye programmet gir deg innføring i digitale verktøy og knytter dem sammen med allmenndannende fag.

I tillegg til felles programfag vil du kunne velge mellom fem valgfrie programfag. Disse er tekst, bilde (foto og film), kreativ lyddesign, grafisk design og nye medier. Første året er det bare felles programfag, andre året er det fem timer til valgfritt programfag og tredje året er det ti timer.

 

Timefordelingen

Tabellen under viser hvor mange timer du har I hvert fag I løpet av hvert fag på STMK. Til sammen har året en varighet på 981 skoletimer.

 

Timefordeling per skoleår

Vg1

Vg2

Vg3

Norsk

113

112

168

Matematikk

140

84

 

Naturfag

140

 

 

Engelsk

140

 

 

Fremmedspråk

113

112

 

Religion og etikk

 

 

84

Samfunnsfag

 

84

 

Geografi

 

56

 

Historie

 

56

113

Kroppsøving

56

56

56

Felles programfag

280

280

280

Valgfrie programfag

0

140

280

 

STMK-studieforberedende med medier og kommunikasjon er en smart vei til arbeidsliv og studier. Det beste fra studiespesialiserende kombineres med det beste fra den populære yrkesfaglige MK. Hvis du tar høyere utdanning kan du blant annet bli journalist, webdesigner, lydtekniker, filmprodusent, kommunikasjonsrådgiver, eller andre yrker innenfor ledelse og administrasjon, markedsføring og undervisning.

Les mer om nye STMK her


Publisert 12. april 2013, oppdatert 24. september 2015.