Vg2 IKT - servicefag

Kvinnelig elev som bygger PC

 

Hva lærer du?

 På IKT-servicefag skal man i størst mulig grad utvikle kompetanse innen drift og vedlikehold av IKT-systemer, samt få erfaring med brukerstøtte i både privat og offentlig virksomhet. For å kunne jobbe med informasjons- og kommunikasjonsteknologi – IKT – krever det at du er kreativ og kunnskapsrik slik at du bidrar til konkurransedyktig og rasjonell ressursutnyttelse innenfor private og offentlige virksomheter. 

Det er mange kritiske funksjoner i samfunnet som er helt avhengige av at IKT-systemene fungerer som de skal og at de blir anvendt på en effektivt og riktig måte. Opplæringen skal bidra til å sikre en effektiv og stabil drift, medvirke til å utvikle kompetanse som kan fremmer verdiskapning og skaper muligheter for å utvikle virksomheten ved å støtte driften med moderne IKT-systemer.

Les om programfagene i IKT-servicefaget her.

 

Prosjekt til fordypning

Er et fag som gir mange muligheter for hvordan man kan tilnærme seg IKT -servicefaget. Hensikten er at elevene skal få prøve ut vg3 mål og få innblikk i hvordan faget kan utøves i praksis. Opplæringen er lagt opp til at elevene både skal jobbe individuelt og i grupper. Gruppene er delt inn etter ulike prosjekter der elevene selv har fått velge hvilke fagtema og kompetansemål de vil jobbe etter.  På den måten får vi tilpasset opplæringen etter elevens eget ønske og faglige interesse.  Eleven får da utvikle sine kunnskaper innenfor det fagområdet som er mest interessant, og som skaper motivasjon arbeidslyst.  Elevene blir vurdert underveis og etter endt prosjekt.  I tillegg er elevene med på underveisvurderingen gjennom hele prosjekt.

Forrige skoleår hadde elevene 2 store prosjekter, det ene var Yrkesmessa 2012 som ble holdt i uke 5 og det andre var TG Åssiden der 150 gaming fokuserte personer ver samlet i gymsalen på skolen 3-5 januar.  I tillegg holder elevene ulike kurs for et variert utvalg av kursdeltakere. Får å få en best mulig tilnærming til IKT Servicefaget er elevene utplassert i bedrift i 2 ganger 2 uker, en på høst og en etter nyttår.

 

Lærlingordning

 Innenfor IKT-servicefag er det gode muligheter til å få lærlingplass. Gjennom praksisperiodene får du muligheten til å bli kjent med bedrifter på en slik måte at du også legger inn en god ”søknad” om lærlingplass samme sted. Etter to år i bedrift kan du gå opp til fagprøven.

 

Høyere utdanning senere? Har du planer om å ta fagutdanning eller bygge videre med fagskole eller ingeniørutdanning, er IKT-servicefag en utmerket vei å gå. Etter bestått fagprøve har du flere valgmuligheter for videre utdanning. På enkelte høyskoler er det også mulig å komme direkte inn på spesielle linjer etter fagbrevet, den såkalte Y-veien. 

Noen av våre elever velger å ta påbygning av allmennfag for å få generell studiekompetanse.


Publisert 11. april 2013, oppdatert 29. november 2013.