Vg2 Helseservicefag

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Skolen har 2 klasser i Vg2 helseservicefag.

"Helseservicefag skal medverke til å dekkje kompetansebehovet innanfor helseserviceyrka. Programfaga skal gi eit felles grunnlag for helseservicearbeidarar, som har ein viktig funksjon i det helsefremjande arbeidet, og som forstår kva god service, effektivitet og profesjonell kundebehandling har å seie." (Fra fagspesifikk læreplan, udir.no)

Les læreplanen her.


Publisert 9. april 2013, oppdatert 15. november 2013.