Vg1 Helse- og oppvekstfag

Vi har fem Vg1 klasser med 20 elever i hver undervisningsgruppe. I programfagene lærer du om det friske mennesket; hvordan du kan forbygge helsesvikt, kroppens oppbygging og funksjon, riktig kosthold, mellommenneskelige forhold og mye om deg selv. Du kan laste ned læreplanen for Vg1 her


Ulike undervisningsformer brukes; dybdelæring, tverrfaglig samarbeid, prosjektarbeid, gruppearbeid og samarbeidslæring med fokus på praksisrettet undervisning. 

Yrkesfaglig fordypning

Yrkesfaglig fordypning (YFF) gir mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag innen relevante utdanningsprogram. Avdelingens tilbud i yrkesfaglig fordypning på Vg1-nivå er: 

1. Helsefagarbeider

2. Barne- og ungdomsarbeider

3. Hudpleier

4. Tannhelsesekretær

5. Apotektekniker 

 

Timefordeling på Vg1

Til sammen har Vg1 en varighet på 981 årstimer. Merk at skoletimene her måles i hele klokketimer.

Fellesfag *  336 årstimer
Felles programfag  
Helsefremmende arbeid 197 årstimer
Kommunikasjon og samhandling          140 årstimer        
Yrkesutøvelse 140 årstimer
Yrkesfaglig fordypning 168 årstimer
Totalt 981 årstimer

* Fellesfagene består av norsk, matematikk, naturfag, engelsk og kroppsøving.


Publisert 7. april 2013, oppdatert 6. mars 2019.