Vg1 Helse- og oppvekstfag

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Vi har syv Vg1 med 15 elever i undervisningsgruppe. I programfagene lærer du om det friske mennesket; hvordan du kan forbygge helsesvikt, kroppens oppbygging og funksjon, riktig kosthold, mellommenneskelige forhold og mye om deg selv. Du kan laste ned læreplanen for Vg1 her


Ulike undervisningsformer brukes, og prosjektarbeid, gruppearbeid og samarbeidslæring er mye brukt. 
På Vg1 Helse- og oppvekstfag betaler du kostpenger. Dette er en engangssum og satsen er satt til 300 kr.

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning (PTF) gir mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag innen relevante utdanningsprogram. Avdelingens tilbud om prosjekt til fordypning på Vg1-nivå er: 

1. helsefagarbeider

2. barne- og ungdomsarbeider

3. hudpleier

4. tannhelse – apotektekniker - helsesekretær

 

Timefordeling på Vg1

Til sammen har Vg1 en varighet på 981 årstimer. Merk at skoletimene her måles i hele klokketimer.

Fellesfag *  336 årstimer
Felles programfag  
Helsefremmende arbeid 197 årstimer
Kommunikasjon og samhandling          140 årstimer        
Yrkesutøvelse 140 årstimer
Prosjekt til fordypning 168 årstimer
Totalt 981 årstimer

* fellesfagene består av norsk, matematikk, naturfag, engelsk og kroppsøving 


Publisert 7. april 2013, oppdatert 17. september 2018.