Helse- og oppvekstfag

Er du glad i å arbeide med mennesker? Helse- og oppvekstfag kan tilby opplæring innen mange spennende yrker, samt gode lærlingeordninger. Det vil bli et stort behov for helsepersonell i fremtiden og det er derfor mange muligheter innen helsesekroten.

Den norske velferdsstaten er bygget på mange yrkesgruppers bidrag innen opplysning, hjelp, støtte, pleie og omsorg. Den kompetansen disse yrkesgruppene har, omfatter mye mer enn kroppens oppbygning og funksjoner. Konsekvenser av matvaner og livsstil, oppvekstkår og ungdomskultur, arbeidsmiljø og teknologi, økologi og naturforhold er viktig kunnskap knyttet til helse, sunnhet og samliv.

Åssiden videregående skole har fylkets største helse- og oppvekstavdeling! For deg medfører det at vi kan tilby et stort fagmiljø og mange dyktige lærere. Med det bredeste tilbudet innenfor utdanningsprogrammet, betyr det at avdelingen er en møteplass for ungdom fra hele fylket. 

 

Menneskekjær type? 

Vil du forene psykologisk innsikt med etisk ansvar? Vil du opparbeide deg faglig kyndighet som sikrer at pasienter, kunder og klienter kan føle seg trygge og i gode hender? VG1 helse- og oppvekstfag er en inngang til slike yrker. 

 

Lærlingordning

Innenfor helsefagene er det forholdsvis enkelt å få lærlingplass. Helse og oppvekstfag fører til læreyrker som ambulansearbeider, barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider og ortopedtekniker. Det er også mulig å få yrkeskompetanse som apotektekniker, fotterapeut, helsesekretær, hudpleier og tannhelsesekretær

Høyere utdanning senere? Mange av våre elever velger å ta høyere utdanning, for eksempel innen sykepleie, vernepleie, barnevernpedagogikk eller som sosionom. Noen av våre elever velger å ta påbygning av allmennfag for å få generell studiekompetanse. Generell studiekompetanse gir deg mulighet til studieplass ved de aller fleste fakulteter ved universiteter og høgskoler. 

 

Hvilken jobb kan du få?

En utdanning innen helse- og oppvekstfag fører frem til yrker der du har kontakt med mennesker i ditt daglige arbeid. Mange av yrkene innenfor helse- og oppvekstfag er autoriserte utdanninger under helsepersonelloven. Det vil bli et skrikende behov for arbeidskraft innen omsorgssektoren i årene fremver, både i private og offentlige virksomheter. 


Publisert 13. september 2012, oppdatert 17. september 2019.