Vg2 Kulde- og varmepumpeteknikk

VG2 Kulde- og varmepumpeteknikk er igjen søkbart for neste skoleår, skoleåret 2019-20.

"Kulde- og varmepumpeteknikken er en sentral del av hverdagen og berører alle. Produksjon, transport og lagring av næringsmidler, komfort- og datakjøling er typiske områder hvor kuldeteknikken står sentralt. Varmepumpeteknikk er globalt viktig med henblikk på miljømessig utnyttelse av elektrisk energi. Programfagene skal medvirke til å dekke samfunnets behov for kompetanse i kulde- og varmepumpeteknikk." (Fra fagspesifikk læreplan, udir.no).

Les læreplanen her.


Publisert 10. april 2013, oppdatert 17. september 2018.