Vg2 Elenergi

Skolen har 3 klasser i Vg2 Elenergi.

«I et høyt utviklet teknologisk samfunn forutsettes det sikre og velfungerende elektriske systemer. Uten  elenergisystemer vil det være umulig å oppfylle de ønskede krav til kvalitet og komfort. Opplæringen i elenergi skal medvirke til å dekke samfunnets behov for kompetanse innenfor elkraftproduksjon og distribusjon, sjøfart, oljeproduksjon og industrivirksomhet, jernbane, helsevesen, næringsvirksomhet og boliger. Derfor må elenergifaget møte samfunnets krav innen fagområdet med kvalifiserte fagfolk som kan installere, kontrollere og vedlikeholde systemene og det tilhørende utstyret.» (www.udir.no)

Les mer fra læreplanen her.


Publisert 10. april 2013, oppdatert 25. februar 2014.