Vg1 Elektrofag

To hender som jobber med elektronikk

Du får både praktisk og teoretisk undervisning. Innenfor den teoretiske delen er matematikk et viktig støttefag. Praktisk prosjektarbeid er en viktig undervisningsform, og den praktiske undervisningen gjennomføres i egne elektroverksteder. Du lærer grunnleggende bruk av verktøy og instrumenter og å tolke tegninger, instruksjoner og regler. HMS (Helse/Miljø/Sikkerhet), samarbeid og ansvar er også viktige elementer i undervisningen. Last ned læreplanen for Vg1 her

Prosjekt til fordypning (PTF) gir mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag innen relevante utdanningsprogram. Avdelingens tilbud om PTF på VG1-nivå er:

1. Lys, lyd, bilde

2. Automatisering

3. Elbygg

4. Energimontør

5. Bredbånd og telefoni

6. Computer Science


Timefordeling på Vg1 

Til sammen har Vg1 en varighet på 981 årstimer. Merk at skoletimene her måles i hele klokketimer, og ikke i 45 minutter som har vært vanlig tidligere. 

Fellesfag * 336 årstimer                 
Felles programfag  
Data- og elektronikksystemer             197 årstimer
Elenergisystemer 140 årstimer
Automatiseringssystemer 140 årstimer
Prosjekt til fordypning 168 årstimer
Totalt

981 årstimer

* fellesfagene består av norsk, matematikk, naturfag, engelsk og kroppsøving 


Publisert 10. april 2013, oppdatert 15. november 2013.