Elektrofag

Elektrisitet er en sentral del av dagens samfunn og en viktig energikilde. Elektrofag kan tilby teoretisk og praktisk rettet opplæring, samt mange spennende muligheter i yrkeslivet.

 

Et moderne samfunn er fullstendig avhengig av elektrisitet. Elektrisitet er nødvendig som drivkraft, varmekilde og lyskilde for å nevne noe. Elektrisk energi brukes i stadig nye områder i private hjem, på fabrikker og kontor, innenfor transport og kommunikasjon, i arbeid og fritid. Elektrisitet kan utløse store krefter, føre til personskade, brann og eksplosjoner.

 

Ute etter spenning? 

 Du som velger et yrke innenfor elektrofag, bør kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk. Arbeidet krever logisk tenkemåte, kombinert med teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter. Det forutsetter at du er kreativ, både i løsningen av konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter og tjenester. Ofte er det et krav at du har godt fargesyn. 

 

Lærlingordning

 Innenfor elektrofagene har det historisk sett vært forholdsvis enkelt å få lærlingplass. Gjennom praksisperiodene får du muligheten til å bli kjent med bedrifter på en slik måte at du også legger inn en god ”søknad” om lærlingplass samme sted. 

Etter to år i bedrift kan du gå opp til fagprøven. Elektrofag fører til mange mulige læreyrker, for eksempel automatiker og automatikkmekaniker, dataelektroniker, elektriker, energimontør, energioperatør, heismontør, kulde- og varmepumpemontør, signalmontør, telekommunikasjonsmontør og togelektriker. For en oversikt over samtlige lærefag, se her!


Publisert 10. april 2013, oppdatert 29. november 2013.