Vg2 Overflateteknikk

Produksjon

Programfaget dreier seg om ulike typer overflatebehandlinger av bygg, installasjoner og transportmiddel. I faget inngår malerarbeid, fargesetting, tapetsering, gulvlegging, korrosjonsvern, renhold og vedlikehold på behandla og ubehandla overflater både innvendig og utvendig. Valg og bruk av materiale og verktøy er òg en del av faget. Programfaget omfatter gjeldende regelverk for utføring av arbeid. I tillegg er helse, miljø, sikkerhet og kvalitetskontroll sentralt i faget.


Bransjelære

Programfaget omfatter bruk av beskrivelser, tegninger og måleverktøy som grunnlag for beregninger og for utføring og dokumentasjon av arbeidet. Programfaget dreier seg om arbeidsrutiner, kundebehandling og etikk. Faget handler òg om rettighetene og pliktene til arbeidsgivere og arbeidstakere.

Les mer fra læreplanen her.


Publisert 24. september 2019, oppdatert 24. september 2019.