Vg2 Byggteknikk

Snekker på tak

Skolen har 4 klasser i Vg2 Byggteknikk.

«Byggteknikk omfatter oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg, og bidrar til å skape og bevare store samfunnsverdier. Programfagene skal medvirke til å utvikle gode bo- og arbeidsmiljøer, som tilfredsstiller samfunnets krav til bygninger, anlegg og konstruksjoner. Videre skal programfagene bidra til å utvikle dyktige håndverkere og fagarbeidere, som kan stimulere til økt verdiskaping og sikre trygge og miljøvennlige boforhold som skal bidra til å ivareta bærekraftig utvikling.» (Fra Fagspesifikk læreplan, udir.no).

Les læreplanen her.


Publisert 7. april 2013, oppdatert 18. oktober 2013.