Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

Diverse verktøy

På VG1 får du grunnleggende opplæring i å bruke materialer og verktøy, og du vil lære å utføre de viktigste arbeidsoppgavene i de ulike fagene. Du kan laste ned læreplanen for VG1 her! 

Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning (PTF) gir mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag innen relevante utdanningsprogram. 
Avdelingens tilbud om prosjekt til fordypning på VG1-nivå er: 


1. Rørfag

2. Blikkenslager

3. Tømrer

4. Betong

5. Treteknikk

6. Malerfag

7. Murerfag

Til sammen har VG1 en varighet på 981 årstimer. Merk at skoletimene her måles i hele klokketimer, og ikke i 45 minutter som har vært vanlig tidligere.

Fellesfag*                              336 årstimer                       
Felles programfag  
Produksjon 337 årstimer
Tegning og bransjelære 140 årstimer
Prisjekt til fordypning 168 årstimer
Totalt 981 årstimer

* fellesfagene består av norsk, matematikk, naturfag, engelsk og kroppsøving


Publisert 7. april 2013, oppdatert 25. januar 2019.