Vg2 Klima, energi og miljøteknikk

En rørlegger i arbeid på et kjøkken

Skolen har 2 klasser i klima-, energi og miljøteknikk.

"Klima-, energi- og miljøteknikk er viktig for ute- og innemiljøet. Rørlegging, taktekking og ventilasjons- og blikkenslagerarbeid bidrar til å bevare store samfunnsmessige verdier ved å sikre bygg mot vær og vind og sørge for godt inneklima og lavere energiforbruk. Gjennom å utvikle dyktige fagarbeidere skal programfagene bidra til å finne løsninger på samfunnets utfordringer knyttet til klima, ressurser og miljø. På denne måten kan klima-, energi- og miljøteknikken også medvirke til å fremme bærekraftig utvikling." (Fra Fagspesifikk læreplan, udir.no).

Les læreplanen her.


Publisert 7. april 2013, oppdatert 19. februar 2014.