Bygg- og anleggsteknikk

Er du interessert i en praktisk og yrkesrettet utdanning? Bygg- og anleggsteknikk tilbyr mye praktisk undervisning og mange yrkesmuligheter.

Det vil alltid bygges i Norge. I fremtiden vil det være behov for nye offentlige bygg, yrkesbygg og industrianlegg, nye veier og flyplasser, vann- og avløpsanlegg og anlegg for energiproduksjon. Nye boliger må erstatte dem som blir foreldet, samtidig som eldre bygninger også må rehabiliteres og moderniseres.

 

Er du selvstendig og kreativ?

I byggebransjen skifter arbeidsmiljøet og omgivelsene med oppgavene. Dersom du vil bli bygningsarbeider, må du arbeide selvstendig og løse stadig nye problemer raskt og effektivt. Dette utdanningsprogrammet passer for deg som er teknisk interessert og samtidig liker å utføre praktiske arbeidsoppgaver. Du vil i stor grad få praktiske arbeidsoppgaver hvor teorifagene knyttes til praksis. Vi har et utstrakt samarbeid med næringslivet om bedriftsbesøk, utplassering og informasjonsutveksling. 

 

Lærlingordning 

Innenfor de tradisjonelle byggfagene er det forholdsvis enkelt å få lærlingplass. Gjennom praksisperioder får du muligheten til å bli kjent med bedrifter på en slik måte at du også legger inn en god "søknad" om lærlingplass samme sted. Bygg og anleggsteknikk fører til mange mulige læreyrker, for eksempel blikkenslager, maler, murer, rørlegger, anleggsfagarbeider, anleggsmaskinfører, betongfagarbeider, fagoperatør i trelastfaget, industrimaler, isolatør eller stillasbygger. For en oversikt over samtlige lærefag etter bygg- og anleggsteknikk, se herTilrettelegging av små fag 

Vi forsøker å legge til rette for små fag i såkalte særløp, dette gjelder feierfaget, glassfaget, isolatørfaget og steinfaget. I disse fagene kan du gå ut i lære etter VG1. Ta kontakt med avdelingen for nærmere opplysninger om dette. 

 

Høyere utdanning senere? 

Etter bestått fagprøve har du mange valgmuligheter for videre utdanning. Noen av våre elever velger å ta påbygning av allmennfag for å få generell studiekompetanse. Generell studiekompetanse gir deg mulighet til studieplass ved de aller fleste fakulteter ved universiteter og høgskoler. 

 

Skolens tilbud i bygg- og anleggsteknikk 


Studium        

(Lenker til www.villbli.no)                          

Antall grupper                                   
Vg1 Bygg og anlegg                                    8 klasser                                            
Vg2 Byggteknikk 4 klasser
Vg2 Klima, energi og miljøteknikk     2 Klasser
Vg2 Treteknikk 1 Klasse
Vg2 IKT - servicefag  (Kryssløp) 3 klasser
   

 

 

Hvilken jobb kan du få? 

Bygg- og anleggsteknikk er sammensatt av mange håndverksfag, hvor det er stor etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft. Næringslivet er stadig på jakt etter medarbeidere med nødvendig kompetanse og fagutdanning. Dette gjelder også de som velger å fortsette sin tekniske utdanning med for eksempel ingeniørstudier. Det er all grunn til å tro at etterspørselen etter håndverkere fortsatt vil være god i årene fremover. 


Publisert 4. april 2013, oppdatert 25. januar 2019.