Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Fagskolen Tinius Olsen
Kontor
Fagskolen Tinius Olsen
Stilling
Rektor
Telefon
E-post
Eirik.H...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser