Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Drammen videregående skole
Kontor
Drammen vgs - Spes-ped.
Stilling
Barne og ungdomsarbeider
Telefon
+4732262844
E-post
hilde-mar...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser