Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Åssiden videregående skole
Kontor
Åssiden vgs - Helse og oppvekstfag
Stilling
Adjunkt m/tilleggsutdanning
Telefon
E-post
Bente.G...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser