Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Åssiden videregående skole
Kontor
Åssiden vgs - Bygg og anlegg
Stilling
adjunkt med tillegg
Telefon
E-post
oyvind....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser