Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Åssiden videregående skole
Kontor
Åssiden vgs - Administrasjon
Stilling
Sekretær - sentralbord
Telefon
E-post
aina....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser