Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Åssiden videregående skole
Kontor
Åssiden vgs - OPUS
Stilling
Lektor med tilleggsutdanning
Telefon
E-post
Frode.Ki...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser