Kunstverk på skolen

I forbindelse med rehabilitering av hovedbygget på Åssiden videregående skole, har kunstneren Harald Fenn laget et integrert kunstverk hvor han har tatt tak i den særpregede betongkonstruksjonen i bygget.

Resultatet er et verk som strekker seg over 550 løpemeter med tittelen Colours United! 

Harald Fenn ble valgt ut til å være utførende kunstner etter en lukket konkurranse. Juryen ønsket et helhetlig grep som ville  bevare det opprinnelige uttrykket og synliggjøre de gode kvalitetene i byggeskikken.

Åssiden videregående skole ble bygget i 1968 samtidig som den øvrige bebyggelsen i bydelen. I rehabiliteringen er den særpregete råeksponerte betongen og karakteristiske vindusbånd beholdt. Harald Fenns verk spiller godt opp mot dette og har gitt skolen et unikt uttrykk. 

Buskerud fylkeskommune setter av minimum 1 prosent av byggesum til kunstprosjekter i nybygg og større rehabiliteringer. Til dette prosjektet er det i tillegg bevilget statlig støtte gjennom Kunst i offentlig rom (KORO). Kunstutvalget har bestått av brukerrepresentantene, Jenny Myrbråten som er elev og avdelingsleder Kristin Ophus, kunstkonsulent Jorunn Steffensen, arkitekt Stine Ramberg og prosjektleder Elisabeth Vesterhus. 


Publisert 1. september 2014, oppdatert 13. november 2017.