Elevundersøkelsen

Heller ikke i 2013 er det røde felt i resultatene fra elevundersøkelsen.


Boblekart som viser resultater over elevundersøkelsen 2013Elevundersøkelsen brukes som utgangspunkt for å utvikle skolen videre på to hovedområder: Hva skal vi gjøre for å forbedre elevenes muligheter til å lære mer og videreutvikle sine faglige interesser? Hva skal vi gjøre for å forbedre miljøet på skolen?

Forklaring på feltene

Boblekartet viser hvordan elevene plasseres i en firefeltstabell som består av forholdet mellom trivsel og motivasjon. Motivasjonsaksen består av variabel 1.1. Motivasjon, mens trivselsaksen består av variabel 2.1. Trivsel.

 1: Grønn/oppe til høyre: 
Høy trivsel, høy motivasjon. I denne kvadranten ser vi andelen elever som oppgir at både trivselen og motivasjonen er høy. Teoretisk forventer vi at elever med denne svarprofilen virkelig ønsker å arbeide med skolefagene, samt at de viser vilje og evne til å opprette og vedlikeholde et arbeidsfellesskap der elevene fungerer godt sammen med hverandre.

2: Gul/oppe til venstre:
Høy trivsel, lavere motivasjon. I denne kvadranten ser vi andelen elever som oppgir at de trives godt på skolen, samtidig som at motivasjonen ikke er så høy. Teoretisk forventer vi at det er viktig for elever med denne svarprofilen å være inkludert i et sosialt fellesskap, der de kan vise seg frem for sine medelever. Det er ikke nødvendigvis et arbeidsfellesskap der en hjelper hverandre med skolearbeid som er det sentrale.

3: Gulgrønn/nede til høyre: 
Lavere trivsel, høy motivasjon. I denne kvadranten ser vi andelen elever som oppgir at trivselen ikke er så høy, samtidig som at motivasjonen er høy. Teoretisk forventer vi at elever med denne svarprofilen også virkelig ønsker å arbeide med skolefagene, men de er ikke i like stor grad inkludert i et arbeidsfellesskap.

4: Rød/nede til venstre:
Lav trivsel, lav motivasjon: I denne kvadranten ser vi andelen elever som gjennom sine svar i elevundersøkelsen oppgir at verken trivselen eller motivasjonen er så høy. Teoretisk kan vi forvente at disse elevene har opplevd mange nederlag i skol

Les mer om Elevundersøkelsen her!

Resultater 2010 - 2011 - 2012: 
Skolens resultatutviklingen i elevundersøkelsen har vært entydig positiv de siste årene. Resultatene fra de siste tre år kan i sin helhet lastes ned her: Elevundersøkelsen 2012. Her vises en kriteriebasert fordeling på de spørsmålene i fargekoder. Våren 2012 svarte 82 prosent av elevene på undersøkelsen. 


Publisert 13. september 2012, oppdatert 13. november 2017.