Digital hjemmeskole er i gang i alle utdanningsprogram.

Oppdatert tirsdag 17. mars.

 

- Alle våre 1800 elever skal nå vært i kontakt med lærer, enten via ulike nettløsninger eller på telefon, mange elever har hatt telefonisk kontakt med læreren sin, forteller rektor Ann-Mari.

- Vi opplever en kreativitet uten sidestykke i det å skape meningsfulle og sosiale oppgaver for elevene i hjemmeskole, også i de praktiske fagene. I uke 12 legger vi stor vekt på en menneskelig dimensjon. Lærere koordinerer sin dialog med og oppgaver til elevene. Det legges opp til regelmessige nettmøter med elever, også klassemøter hvor elevene kan kommunisere med hverandre. Den digitale opplæringen i fag gjennomføres også med en sosial dimensjon, for eksempel enkle gruppearbeid. Vi legge opp til oppgaver og frister som elevene skal kunne innfri, forteller rektor.

- Det er de ulike avdelingene som finner ut hvordan de best mulig kan drive hjemmeskole for sine elever. God digital opplæring kjennetegnes av mye av det samme som god læring i klasserom, for eksempel at lærer har tett kontakt med elevene, god kommunikasjon, at opplæringen tilpasses den enkelte og at læreren er «på». Samtidig må vi lete etter relevante praktiske oppgaver i praktiske fag.

Spesielt til foresatte

Vi oppfordrer alle foresatte til å be sin ungdom om å forklare hans eller hennes plan for opplæring. Det skal være mulig å følge med på hva elevene har av oppgaver og innleveringer også under hjemmeskole-perioden.

Har du spørsmål til din ungdoms opplæringssituasjon, ta kontakt med kontaktlærer.

 

 

 

 


Publisert 17. mars 2020, oppdatert 18. mars 2020.