Vellykket inspirasjonsdag for prosjekt YrkesKomp!

Mange aktører var samlet fra ulike etater og forvaltningsnivå både fra offentlig og privat sektor for å få en felles forståelse av prosjektet.


Prosjektgruppa i YrkesKomp sammen med direktør for arbeid og inkludering Manuela Ramin Osmundsen i nye Drammen kommune.

YrkesKomp er et samarbeidsprosjekt mellom Drammen kommune, Nav Drammen, NAV Vest Viken og Buskerud fylkeskommune. Målet med dette samarbeidsprosjektet er å gi deltakerne kompetanse som bransjene etterspør og som kan gi varig tilknytning til arbeid. I samarbeidet utvikles det en modell for kartlegging, yrkesutprøving og opplæring som vil gi muligheter for arbeid for voksne med manglende formalkompetanse. Prosjektet skal utvikle og prøve ut et individuelt tilpasset opplæringsløp, enten ute i bedrift eller ved et læringsverksted. Norskopplæring skal være en integrert del av den praktiske opplæringen. Deltakerne vil få dokumentasjon på oppnådd kompetanse. I første omgang så prøves programmet ut for flyktninger som er en del av Introduksjonsprogrammet i Drammen kommune.

De mange aktørene var samlet torsdag 24.oktober for å få en felles forsåelse av prosjektet. Mange melder om at det var svært inspirerende og åpnet for godt samhold i arbeidet fremover.


Publisert 25. oktober 2019, oppdatert 25. oktober 2019.