Ingen reell trussel funnet

Det er et betydelig politiarbeid knyttet til trusler som er fremsatt mot en rekke skoler. Politiet har ikke funnet noen reell trussel.

 

- Det er dessverre sånn at anonyme trusler mot skoler blir fremmet fra tid til annen. Dette skaper naturlig nok bekymringer hos elever, foresatte og ansatte. Politet vurderer imidlertid at vi ikke har grunn til bekymring, sier rektor Ann-Mari Henriksen. 

Godt samarbeid

Åssiden vgs har i alle år hatt godt samarbeid med politiet og politiet er til normalt på Åssiden hver uke, det som ledd i vårt forebyggende samarbeid. Politiet har vært ekstra synlige i nærmiljøet rundt Åssiden vgs og de andre skolene i Buskerud denne uken.

- Vi får jevnlige statusvurderinger fra politiet og deres vurdering var at det var forsvarlig å drive skolen akkurat som vanlig, noe vi selvsagt er glad for. Vår erfaring er at det faglige og sosiale fellesskapet i klasserom og verksteder bidrar i seg selv til trygghet, avslutter rektor.

Misbruk av sosiale medier

Vi opplever nå konsekvensene av at sosiale medier blir misbrukt på en måte som skaper unødig frykt. Det er et viktig budskap fra oss som har ansvar i skolen og fra fylkeskommunen at vi ikke skal la oss skremme eller la dette påvirke skolehverdagen.

 


Publisert 10. januar 2020, oppdatert 14. januar 2020.