Søke skoleplass i Viken

Endringer etter innføring av ny fylkeskommune

Søknadsfrist

1. mars 

  • ordinær søknadsfrist for søkere til videregående skole og til læreplass


Slik søker du

Du søker videregående skole gjennom nettsiden vigo.no. Du må søke om inntak hvert skoleår til neste årstrinn.
Er du usikker på hva du vil velge, finner du mer informasjon om utdanningsprogram og yrkesvalg på www.vilbli.no. Les mer om utdanningstilbudene til Åssiden videregående skole her.

Svar på søknad om inntak

Inntak til videregående skole skjer i flere runder. Førsteinntaket er klart senest 16. juli, andreinntaket er tilgjengelig ca to uker etter. Søkere som ikke får skoleplass i de to første inntaksrundene, blir stående på venteliste. Innen 1. september vil alle elever med ungdomsrett ha mottatt et tilbud om skoleplass.

Du får en SMS eller brev i posten når du har fått svar på søknad om skoleplass. Du må huske å takke ja til skoleplassen innen fristen. Dette gjør du i VIGO. 

Skoleinformasjon på vilbli.no

På nettstedet vilbli.no vil du finne nyttig informasjon til deg som søker om skoleplass, inkludert informasjon om:


Privatist

Mangler du et fag, eller skal du forbedre en karakter? Søknadsfrist for oppmelding til privatisteksamen var 1. februar i vårsemesteret og for høstsemesteret er fristen 15. september. Les mer om privatisteksamen her.

Søknad om skoleskyss

Dersom du trenger skoleskyss til og fra videregående skole i Viken, må du sjekke om du selv må søke om skoleskyss.

 

Les mer om hvordan søke skoleplass i Viken her.

Ytterligere informasjon fås fra inntakskontoret i Viken.

 

Vil du først til fremtiden med Åssiden vgs? Søk skoleplass innen 1.mars


Publisert 28. januar 2020, oppdatert 5. februar 2020.