Privatisteksamen våren 2020

Oppdatert 4. mai.

Privatisteksamen gjennomføres iht. retningslinjer for smittevern.


Privatister må følge de retningslinjene som gjelder for å bidra til at smitte ikke spres. 
På udir.no kan du lese veileder om smittevern for privatisteksamen. Her finner du informasjon som er viktig å gjøre seg kjent med før eksamensdagen. 


Smitteforebyggende tiltak

Veilederen om smittevern for privatisteksamen beskriver viktige tiltak for å begrense smittespredningen under gjennomføring av privatisteksamen. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer ikke møter til eksamen, men holder seg hjemme. Les veilederen om smittevern for privatisteksamen for når kandidater og ansatte kan møte på eksamen og jobb, når de ikke skal møte, dersom sykdom oppstår under eksamen, hvis en i husstanden er syk, og dersom en i husstanden er påvist med covid-19. Du kan lese om dette her.

Kandidater som ikke skal møte på eksamen

  • Kandidater med påvist smitte av Covid19
  • Kandidater som har symptomer som ligner symptomer på Covid19, også milde symptomer
  • Kandidater som er i risikogrupper for alvorlig forløp av Covid19
  • Kandidater som er i karantene/isolasjon

Kandidater som er syke, i isolasjon eller karantene under eksamen, har rett til utsatt eksamen. Du må melde fra til skolen så snart som mulig hvis du ikke kan møte til eksamen, i tillegg må du sende inn dokumentasjon for fravær snarest, senest 2 uker etter eksamen. Som dokumentasjon skal du sende en egenmelding om årsak til ditt fravær. Hvis du er under 18 år, skal foresatte underskrive egenmeldingen.


God hånd- og hostehygiene

For å begrense dråpesmitte er det avgjørende å ha god hostehygiene og å holde avstand. Ha fokus på god håndhygiene og ikke ta deg til ansiktet, disse tiltakene er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Hygienetiltak bør utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus. Det er viktig at alle kandidater er kjent med tiltakene, les om disse her


Kandidater

  • Bruk av offentlig transport til og fra eksamensstedet begrenses der det er mulig. Parkeringsplass på Åssiden videregående skole samt ved Berskaughallen kan benyttes.
  • Hold avstand til andre kandidater på vei inn og ut av lokalet, og under pauser. Ved ankomst vil vakter følge få personer inn i skolebygget av gangen og inn til eksamenslokalet. Ved inngangen får alle kandidater håndsprit.
  • Unngå håndhilsning og klemming.
  • Det er ikke tillatt å dele skrivesaker, mat eller drikke med andre kandidater.
  • Det vil bli gitt nærmere informasjon i eksamensrommet før eksamen starter.


Muntlig-praktisk og praktisk eksamen

For muntlig-praktisk og praktisk eksamen for privatister gjelder de samme grunnprinsippene. For fag der det finnes en bransjestandard, skal denne følges, også under eksamen. Les mer her.

Les mer om bransjestandard på fhi.no.
- Helsetjenester med én-til-én kontakt
- Virksomheter med én-til-én kontakt som frisører, kroppspleie mv.


Publisert 4. mai 2020, oppdatert 4. mai 2020.