Tilbake på skolen tidligst 12. mai. Her kan du lese når og hvor klassene skal møte

Oppdatert 12. mai

Denne uken åpner vi skolen igjen og vi gleder oss til å ta i mot flere elever. Kontaktlærer vil gjennomgå viktige tiltak for smittevern i den enkelte klasse.

Hold avstand til andre, ha fokus på god hånd- og hostehygiene 

Dersom du er syk skal du ikke møte på skolen. For å begrense dråpesmitte er det avgjørende å ha god hostehygiene og å holde avstand. Ha fokus på god håndhygiene, vask hendene godt med såpe og vann og ikke ta deg til ansiktet, disse tiltakene er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Hygienetiltak bør utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus.

Matpakke
Kantinene er foreløpig ikke i ordinær drift. Elever må derfor ha med seg egen matpakke.

Skoleskyss
Skoleskyss vil gå som normalt men med redusert kapasitet grunnet hensyn til smittevern. Les mer om skoleskyss på hjemmesiden til Viken.

Når skal du møte fysisk på skolen første gang?

 

Design og håndverk 

Klasse/trinn

Møtested rom/bygg A

Dag, dato og klokkeslett

1DHA gruppe 1

rom A020 

onsdag 13. mai kl. 9.00 *

1DHA gruppe 2

rom A020 

onsdag 13. mai kl. 11.30 *

1DHB hele klassen

rom A027 

onsdag 13. mai kl. 8.30

1DHC gruppe 1

rom A030 

onsdag 13. mai kl. 9.00 *

1DHC gruppe 2

rom A030 

onsdag 13. mai kl. 11.30 *

2IUA

rom A222 

onsdag 13. mai kl. 11.30

3INA

rom A218 

onsdag 13. mai kl. 8.00

*) Klasse 1DHA og 1DHC deles i to grupper. Kontaktlærer gir deg beskjed om hvilke av gruppene du tilhører.
2FRA og 2FRB, ta kontakt med Anette Helstrup angående oppmøte.

 


Elektrofag

Klasse/trinn

Møtested rom/bygg A og B

Dag, dato og klokkeslett

1ELA gruppe 1

B102

tirsdag 12. mai kl. 8:00

1ELA gruppe 2

B102

torsdag 14. mai kl. 8:00

1ELB gruppe 1

B103

tirsdag 12. mai kl. 8:00

1ELB gruppe 2

B103

torsdag 14. mai kl. 8:00

1ELC gruppe 2

B104

tirsdag 12. mai kl. 8:00

1ELC gruppe 1

B104

onsdag 13. mai kl. 8:00

1ELD gruppe1

B105

onsdag 13. mai kl. 8:00

1ELD gruppe 2

B105

fredag 15. mai kl. 8:00

1ELE gruppe 2

B107

onsdag 13. mai kl. 8:00

1ELE gruppe 1

B107

torsdag 14. mai kl. 8:00

2ELA

Faraday B130

tirsdag 12. mai 09.30

2ELB

Maxwell B131

tirsdag 12. mai kl. 7:30

2KVA

Kelvin, B132

fredag 15. mai kl. 7:30

2AUA

Ziegler, B135

onsdag 13. mai kl. 7:30

3AUA

Nichols B137

onsdag 13. mai kl. 7:30

3ELE

Edison B138

onsdag 13. mai kl. 7:30-15:00

2DNA gruppe 1

A232/A234

onsdag 13. mai kl. 9:00 – 13:00

2DNA gruppe 2 A232/A234 torsdag 14. mai kl. 9:00 – 13:00

2IKA gruppe 1

A207

tirsdag 12. mai kl. 9:00 – 13:00

2IKA  gruppe 2 A207 torsdag 14. mai kl. 9:00 – 13:00

2IKB gruppe 1

A210

tirsdag 12. mai Kl. 9:00 – 13:00

2IKB  gruppe 2 A210 torsdag 14. mai kl. 9:00 – 13:00

2IKC gruppe 1

A211

tirsdag 12. mai kl. 9:00 – 13:00

2IKC  gruppe 2

A211

torsdag 14. mai kl. 9:00 – 13:00

 


Helse- og oppvekstfag

Klasse/trinn

Møtested rom/bygg

Dag, dato og klokkeslett

1HSA

rom C134

gruppe 1 tirsdag kl. 8:15 
gruppe 2 onsdag kl. 8:15

1HSB

rom C133

gruppe 1 tirsdag kl. 8:00
gruppe 2 onsdag kl. 8:00

1HSC

rom C144

gruppe 1 tirsdag kl. 8:30 
gruppe 2 onsdag kl. 8:15 

1HSD

rom C157

gruppe 1 tirsdag kl. 9:30 
gruppe 2 onsdag kl. 9:30 

1HSE

rom C142

gruppe 1 tirsdag kl. 8:00
gruppe 2 onsdag kl. 8:00 

2HFA

rom C112 og C103

tirsdag kl. 9:00 oppmøte etter liste.

2HFB

rom C138 og C103

2HFC

rom C111 og C103

2HSA

rom C107

gruppe 1: onsdag kl. 10:30 
gruppe 2: tirsdag kl. 11:30 

2HSB

rom C106

gruppe 1: tirsdag kl. 12:00 
gruppe 
2: onsdag kl. 10:00

2HUA

hudpleiesalongen

Uke 20: tirsdag kl. 8:30 

3TAA

rom C128

gruppe 1: tirsdag + torsdag kl. 8:45
gruppe 2: onsdag kl. 8:45

3APA

rom C149

gruppe 2: tirsdag + torsdag kl. 9:00 
gruppe 1: onsdag + fredag kl. 9:00 

3HUA

hudpleiesalongen

uke 21: mandag 18. mai kl. 8:30 

 


Bygg- og anleggsteknikk

Klasse/trinn

Møtested rom/bygg D

Dag, dato og klokkeslett

1BAC bygg- og anleggsteknikk

Storrommet

tirsdag 12. mai kl. 09:00

1BAF bygg- og anleggsteknikk

Utenfor tømrerverkstedet

tirsdag 12. mai kl. 09:00

1BAA bygg- og anleggsteknikk

Glassrommet

tirsdag 12. mai kl. 09:30

1BAE bygg- og anleggsteknikk

Storrommet

tirsdag 12. mai kl. 10:30

1BAG bygg- og anleggsteknikk

Glassrommet

tirsdag 12. mai kl. 11:00

1BAH bygg- og anleggsteknikk

Glassrommet

tirsdag 12. mai kl. 13:30

1BAB bygg- og anleggsteknikk

Storrommet

tirsdag 12. mai kl. 14:00

1BAD bygg- og anleggsteknikk

Glassrommet

tirsdag 12. mai kl. 14:30

VG2-klasser

 

Har startet

 


 Teknikk- og industriell produksjon

Klasse/trinn

Møtested rom/bygg E

Dag, dato og klokkeslett

1TPA

E137

tirsdag 12. mai kl. 7:30

1TPB

E205/ E206

tirsdag 12. mai  kl. 7:30 

1TPC

E137

tirsdag 12. mai  kl. 8:45 

1TPD

E205/ E206

tirsdag 12. mai  kl. 8:45 

1TPE

E137

tirsdag 12. mai  kl. 10:00 

1TPF

E205/ E206

tirsdag 12. mai  kl. 10:00 

2ITA

 

har startet

2KJA

 

har startet

2BSA

 

har startet

3VGB

 

har startet

 


Restaurant- og matfag / KOMBI

Klasse/trinn

Møtested rom/bygg F

Dag, dato og klokkeslett

1RMA – halve klassen

F243

onsdag 13. mai kl. 9:30

1RMB – halve klassen

F246

onsdag 13. mai kl. 9:30

1RMC – halve klassen

F234

onsdag 13. mai kl. 9:30

1 RMD – hele klassen

F233

torsdag 14. mai kl. 9:00

2KSA – halve Klassen

utsiden av bygg F

torsdag 14. mai kl. 7:30

2KSB – halve klassen

utsiden av bygg F

torsdag 14. mai kl. 7:30

2MFA – halve klassen

F218

onsdag 13. mai kl. 7:45

Kombi A - hele

F257

mandag 18. mai kl. 7:45

Kombi B – hele

F250

onsdag 13. mai kl. 7:45

Kombi C  - hele

F247

onsdag 13. mai kl. 7:45

Kombi D – halve klassen

F255

onsdag 13. mai kl. 7:45

Kombi E – halve klassen

F256

onsdag 13. mai kl. 7:45

Lærlingeklassen

F206

torsdag 14. mai kl. 7:30

Yrkeskomp – (Opus)

F102

fredag 15. mai kl. 8:30

 Medier og kommunikasjon

Klasse/trinn

Møtested rom/bygg G

Dag, dato og klokkeslett

1MKA/B

bygg G - klasserommet

tirsdag 12. mai kl. 9:00

2MKA/B

bygg G - klasserommet

tirsdag 12. mai kl. 8:45

3MKA/B 

bygg G - klasserommet

onsdag 13. mai kl. 8:30

3PBA bygg G - klasserommet tirsdag 12. mai kl. 8:30

Klassene deles i to grupper, kontaktlærer gir deg beskjed om hvilke av gruppene du tilhører. Klassene møter i sitt faste klasserom. 
3P4A og 3P4B får informasjon direkte fra lærer.

 


OPUS Voksenopplæring

6BAU, 7BAU, 7RMB, 7HFA,7HFB og 6VGO er allerede i gang med opplæring på skolen.
8GSA- matematikk 2P, rom G131, onsdag 13. mai kl. 17:00
8GSA- matematikk 1P, rom G131, torsdag 14. mai kl. 17:00

Flere grupper vil få nærmere informasjon fra kontaktlærer angående når de skal tilbake til skolen. Utover dette fortsettes det med digital opplæring.

Vi har følgende leksehjelptilbud for alle elever på skolen:
tisdag kl 9:00 - 14:00 matematikk og engelsk
tirsdag kl. 12:00 - 14:00 norsk
onsdag kl. 9:00 - 14:00 engelsk 
onsdag kl. 14:00 - 17:00 matematikk

Design og håndverk 

Klasse/trinn

Møtested rom/bygg A

Dag, dato og klokkeslett

1DHA gruppe 1

rom A020 

onsdag 13. mai kl. 09.00 *

1DHA gruppe 2

rom A020 

onsdag 13. mai kl. 11.30 *

1DHB hele klassen

rom A027 

onsdag 13. mai kl. 08.30

1DHC gruppe 1

rom A030 

onsdag 13. mai kl. 09.00 *

1DHC gruppe 2

rom A030 

onsdag 13. mai kl. 11.30 *

2FRA

frisørsalongen 

fredag 15. mai kl. 08.00

2FRB

frisørsalongen 

onsdag 13. mai kl. 08.15

2IUA

rom A222 

onsdag 13. mai kl. 11.30

3INA

rom A218 

onsdag 13. mai kl. 08.00

*) Klasse 1DHA og 1DHC deles i to grupper. Kontaktlærer gir deg beskjed om hvilke av gruppene du tilhører.

 

Elektrofag

Klasse/trinn

Møtested rom/bygg B

Dag, dato og klokkeslett

1ELA gruppe 1

B102

tirsdag 12. mai kl. 8:00-14:00

1ELA gruppe 2

B102

torsdag 14. mai kl. 8:00-14:00

1ELB gruppe 1

B103

tirsdag 12. mai kl. 8:00-14:00

1ELB gruppe 2

B103

torsdag 14. mai kl. 8:00-14:00

1ELC gruppe 2

B104

tirsdag 12. mai kl. 8:00-14:00

1ELC gruppe 1

B104

onsdag 13. mai kl. 8:00-14:00

1ELD gruppe1

B105

onsdag 13. mai kl. 8:00-14:00

1ELD gruppe 2

B105

fredag 15. mai kl. 8:00-14:00

1ELE gruppe 2

B107

onsdag 13. mai kl. 8:00-14:00

1ELE gruppe 1

B107

torsdag 14. mai kl. 8:00-14:00

2ELA

Faraday B130

tirsdag 12. mai 09.30-15.00

2ELB

Maxwell B131

tirsdag 12. mai kl. 7:30-13:00

2KVA

Kelvin, B132

fredag 15. mai kl. 7:30-13:00

2AUA

Ziegler, B135

onsdag 13. mai/ torsdag 14. mai kl. 7:30-13:00

3AUA

Nichols B137

onsdag 13. mai/ torsdag 14. mai kl. 7:30-13:00

3ELE

Edison B138

onsdag 13. mai/ torsdag 14. mai kl. 7:30-15:00

2DNA

 

informasjon oppdateres 

2IKA

 

informasjon oppdateres 

2IKB

 

informasjon oppdateres 

2IKC

 

informasjon oppdateres 

VG3

 

informasjon oppdateres 

 

Helse- og oppvekstfag

Klasse/trinn

Møtested rom/bygg

Dag, dato og klokkeslett

1HSA

rom C134

gruppe 1 tirsdag kl. 8:15 – 12:30
gruppe 2 onsdag kl. 8:15 – 13:00

1HSB

rom C133

gruppe 1 tirsdag kl. 8:00 – 14:00
gruppe 2 onsdag kl. 8:00 – 14:30

1HSC

rom C144

gruppe 1 tirsdag kl. 8:30 – 14:15
gruppe 2 onsdag kl. 8:15 – 13:00

1HSD

rom C157

gruppe 1 tirsdag kl. 9:30 – 13:00
gruppe 2 onsdag kl. 9:30 – 13:00

1HSE

rom C142

gruppe 1 tirsdag kl. 8:00 – 14:30
gruppe 2 onsdag kl. 8:00 – 14:00

2HFA

rom C112 og C103

tirsdag kl. 9:00 oppmøte etter liste.

2HFB

rom C138 og C103

2HFC

rom C111 og C103

2HSA

rom C107

gruppe 1: onsdag kl. 10:30 – 12:30
gruppe 2: tirsdag kl. 11:30 – 13:30

2HSB

rom C106

gruppe 1: tirsdag kl. 12:00 – 14:00
gruppe 
2: onsdag kl. 10:00 – 12:00

2HUA

hudpleiesalongen

Uke 20: tirsdag kl. 8:30 – 14:00 

3TAA

rom C128

gruppe 1: tirsdag + torsdag kl. 8:45 – 13:15
gruppe 2: onsdag kl. 8:45 – 13.15

3APA

rom C149

gruppe 2: tirsdag + torsdag kl. 9:00 – 15:00
gruppe 1: onsdag + fredag kl. 9:00 – 15:00

3HUA

hudpleiesalongen

Uke 20: hjemmeskole hele uka
Uke 21: mandag kl. 8:30 – 14:00

 

Bygg- og anleggsteknikk

Klasse/trinn

Møtested rom/bygg D

Dag, dato og klokkeslett

1BAC bygg- og anleggsteknikk

Storrommet

tirsdag 12. mai kl. 09:00

1BAF bygg- og anleggsteknikk

Utenfor tømrerverkstedet

tirsdag 12. mai kl. 09:00

1BAA bygg- og anleggsteknikk

Glassrommet

tirsdag 12. mai kl. 09:30

1BAE bygg- og anleggsteknikk

Storrommet

tirsdag 12. mai kl. 10:30

1BAG bygg- og anleggsteknikk

Glassrommet

tirsdag 12. mai kl. 11:00

1BAH bygg- og anleggsteknikk

Glassrommet

tirsdag 12. mai kl. 13:30

1BAB bygg- og anleggsteknikk

Storrommet

tirsdag 12. mai kl. 14:00

1BAD bygg- og anleggsteknikk

Glassrommet

tirsdag 12. mai kl. 14:30

VG2-klasser

 

Har startet

 

 Teknikk- og industriell produksjon

Klasse/trinn

Møtested rom/bygg E

Dag, dato og klokkeslett

1TPA

E137

tirsdag 12. mai kl. 7:30

1TPB

E205/ E206

tirsdag 12. mai  kl. 7:30 

1TPC

E137

tirsdag 12. mai  kl. 8:45 

1TPD

E205/ E206

tirsdag 12. mai  kl. 8:45 

1TPE

E137

tirsdag 12. mai  kl. 10:00 

1TPF

E205/ E206

tirsdag 12. mai  kl. 10:00 

2ITA

 

har startet

2KJA

 

har startet

2BSA

 

har startet

3VGB

 

har startet

 

Restaurant- og matfag / KOMBI

Klasse/trinn

Møtested rom/bygg F

Dag, dato og klokkeslett

1RMA – halve klassen

F243

onsdag 13. mai kl. 09:30

1RMB – halve klassen

F246

onsdag 13. mai kl. 09:30

1RMC – halve klassen

F234

onsdag 13. mai kl. 09:30

1 RMD – hele klassen

F233

torsdag 14. mai kl. 09:00

2KSA – halve Klassen

utsiden av bygg F

torsdag 14. mai kl. 07:30

2KSB – halve klassen

utsiden av bygg F

torsdag 14. mai kl. 07:30

2MFA – halve klassen

F218

onsdag 13. mai kl. 07:45

Kombi A - hele

F257

mandag 18.5 kl. 07:45 – eget opplegg uke 20

Kombi B – hele

F250

onsdag 13. mai kl. 07:45

Kombi C  - hele

F247

onsdag 13. mai kl. 07:45

Kombi D – halve klassen

F255

onsdag 13. mai kl. 07:45

Kombi E – halve klassen

F256

onsdag 13. mai kl. 07:45

Lærlingeklassen

F206

torsdag 14. mai kl. 07:30

Yrkeskomp – (Opus)

F102

fredag 15. mai kl. 08:30

 

 

 

 

 

 

Medier og kommunikasjon

Klasse/trinn

Møtested rom/bygg G

Dag, dato og klokkeslett

1MKA/B

bygg G - klasserommet

tirsdag 12. mai kl. 09:00

2MKA/B

bygg G - klasserommet

tirsdag 12. mai kl. 08:45

3MKA/B

bygg G - klasserommet

tirsdag 12. mai kl. 08:30

Klassene møter i sitt faste klasserom. 

 

OPUS Voksenopplæring

Klasse/trinn

Møtested rom/bygg G

Dag, dato og klokkeslett

 


Publisert 11. mai 2020, oppdatert 12. mai 2020.