Arbeidslivsfaget snart i gang

For tredje år på rad skal Åssiden vgs gjennomføre arbeidslivsfaget for 10. klassetrinn.

Som i fjor skal 90 tiendeklassinger fra ungdomsskolene i Drammen og Nedre Eiker ta arbeidslivsfaget i sin helhet på Åssiden vgs. Tilbudet har vist seg å være en kjempesuksess.

Evalueringen fra forrige kull dokumenterer at alle elevene melder at de har lært mye om videregående opplæring. Mer enn 90 prosent elevene melder  at de ble mer sikre på hva de skal søke til videregående gjennom arbeidslivsfaget. Elevene var tydelige på at de hadde tilstrekkelig tilgang på lærere og riktig utstyr, og ikke minst at de har opplevd arbeidslivsfaget som lærerikt og morsomt. 

Neste kull kommer fra ni ungdomsskoler, nemlig Kjøsterud, Børresen, Gulskogen, Galterud, Svensedammen, Marienlyst, Veiavangen, Eknes og Killingrud ungdomsskoler. Opplæringen er komprimert med planlagt oppstart etter høstferien og med avslutning i mars 2020. Dermed får også elevene ett fag mindre å bruke tid på frem mot eksamen.

Arbeidslivsfaget gjennomføres i sin helhet på Åssiden videregående skole, inkludert vurdering og standpunktkarakterer. Elevene må selvsagt også forplikte seg til å følge regelen om maksimalt 10% fravær for å få karakter, dvs som alle andre elever i videregående skole.

Åssiden-modellen

Det er en felles oppfatning mellom kommunene og fylkeskommunen av at overgangen er svært viktig. - Arbeidslivsfaget passer veldig godt inn i det forebyggende arbeidet for å ruste elevene til å gjennomføre videregående opplæring, noe som er et satsingsområde både for kommunene og for oss i videregående, forteller rektor Ann-Mari Henriksen.

At arbeidslivsfaget treffer, kan vi også forstå ut fra antallet skolebesøk og henvendelser som kommer til oss om dette. Vi har hatt besøk fra flere kommuner, blant annet en delegasjon utsendt fra politisk ledelse i Oslo kommune som ville lære mer om Åssiden-modellen. Og like rundt hjørne kommer en delegasjon fra Agder med samme mål.


Publisert 2. august 2019, oppdatert 8. august 2019.