Fått plass i andreinntaket?

Husk svarfristen i VIGO, den er 1. august.

Hva skjer fremover ift inntak?

Fa 2. august til 1. september er det noe som heter suppleringsinntak. I disse inntakene er det kun søkere som ikke har fått noe tilbud om skoleplass som er med. Inntil 15 prosent av plassene på Vg1 er reservert til dette suppleringsinntaket.

Har du spørsmål?

Søkere og foresatte som har spørsmål om inntaket, kan kontakte Viken fylkeskommunes inntakskontor på e-post inn...@viken.no eller på telefon 22 05 50 22. Telefontiden er fra kl. 09.00- 10.30 og 11.15-14.00 hver dag. E-post forsøkes besvart samme dag. Inntakskontoret praktiserer hjemmekontor av smittevernhensyn, så det er ikke mulig å nå dem ved personlig oppmøte.  

Følg skolens medier!

Er du ny elev eller foresatt til elev som skal gå på Åssiden vgs? Vi oppfordrer alle til å følge skolens medier. På den måten kan du følge med på smått og stort som skjer i skolehverdagen.

 

 


Publisert 29. juli 2020, oppdatert 29. juli 2020.