AKAN utvalget ved Åssiden vgs

 F.v: Kristian Svendsen, Per Trondsen, Gunn-Kari Bakke, Jarle Wangen, Cecilie Meberg, Sverre Thoresen, Aud-Helen Honerud Olsen. Foto: Elise Letrud

5.september hadde AKAN utvalget ved Åssiden videregående skole sitt aller første møte. Skolen har alltid hatt AKAN kontakter, men via AMU kom det ønske om å opprette et lokalt AKAN utvalg. Dette er en milepæl for skolen, og vi er veldig stolt av at dette nå er oppe og går. Utvalget ble nedsatt i vår og vil i særdeleshet ha fokus på forebygging, skolens policy og støtte i utfordringer.

Utvalget består av;

AKAN kontaktene er våre rådgivere Cecilie Meberg og Sverre Thoresen, hovedverneombud Per Trondsen, avdelingsleder Aud-Helen Honerud Olsen og bedriftshelsetjenesten her representert ved Kristian Svendsen.

Innleder på dagens møte var HR leder Gunn-Kari Bakke og «gjesteforeleser» var Jarle Wangen fra AKAN Kompetansesenter. Fokus fremover vil også være kompetanseheving av AKAN kontakter og ledere, og oppfylling av skolens HMS mål om AKAN møter i alle avdelinger. Vi har tro på kunnskapsdeling, og håper å bringe skolens erfaringer med organiseringen videre inn i Viken også.

Det er selvsagt mulig å ta kontakt med utvalgsmedlemmene om det skulle være ønske om det. De vil la høre fra seg!


Publisert 6. september 2019, oppdatert 6. september 2019.