Utdanningsmesse for voksne

Årets utdanningsmesse for voksne ble i dag arrangert for Drammensregionen og ca 130 deltok på messen. 

Voksenopplæringen er et viktig felles samfunnsoppdrag for å få mennesker ut i arbeid, sier Solveig Beate Bratland, avdelingsleder for OPUS Drammen ved Åssiden videregående skole. 

Tilbudet ga en unik mulighet til å bli bedre kjent med de ulike utdanningstilbudene og for dialog på tvers av forvaltningsnivåer og virksomheter. Søkere fra alle de fem aktuelle kommunale voksenopplæringssenterne var tilstede. Vi hadde også flere eksterne bidragsytere i tillegg til både elever, lærere, veiledere og ledere fra Åssiden videregående skole.

Voksenopplæringen er også et av satningsområdene fra regjeringen, og vi er glad for at vi nå har gjennomført en vellykket utdanningsmesse. Takk for alle fine bidrag og all deltakelse under årets utdanningsmesse. Et godt samarbeid er avgjørende for å lykkes, sier Solveig Beate Bratland.

Les mer om utdanningstilbudet til OPUS voksenopplæring her.


Publisert 24. januar 2019, oppdatert 24. januar 2019.