Mentorordningen

Nytilsatte og mentorer gjennomførte felles samling på Åssiden vgs den 30. oktober. Mentorordningen er en del av skolens introduksjonsprogram for nytilsatte og veiledning gjennomføres for profesjonell utvikling.

I inneværende skoleår får 21 nytilsatte veiledning, fordelt på 10 mentorer. Nytilsatte får ved skolestart på Åssiden vgs tildelt en mentor (veileder). Det inngås en veiledningskontrakt hvor man blant annet lager en plan for veiledningssamtalene. Deltagelse i mentorordningen er en obligatorisk del av skolens introduksjonsprogram for nytilsatte. 

Hensikten med mentorordningen er at nytilsatte skal få en best mulig start samt å bidra til profesjonell utvikling. Mentorordningen bidrar også til at skolen får eksplisitt tilgang til de nytilsattes kunnskaper.

Mentorordningen startet hos Åssiden vgs i 2007. Skolens har et mentorkorps på drøyt 20 mentorer. Disse har formell utdanning i pedagogisk veiledning tilsvarende minst 15 studiepoeng. Det ble drøftet faglige temaer og gjennomført veiledning både «en til en» og gruppeveiledning.

 


Publisert 31. oktober 2018, oppdatert 31. oktober 2018.