Mulig streik berører Åssiden vgs

- Åssiden vgs er en av tre videregående skoler i Buskerud som kan bli rammet av en arbeidskonflikt. Unio har meldt plassfratredelse for nærmere 90 ansatte hos oss, tidligste tidspunkt for en eventuell streik vil være fredag 24. mai, forteller rektor Ann-Mari Henriksen.

Hvordan kan du følge med?

- Skolens hjemmeside blir vår offisielle informasjonskanal i tilfelle streik. Da vil vi publisere en nyhetssak på vår hjemmeside hver dag senest kl. 0630 som sier noe om konsekvenser for klasser og avdelinger, sier rektor. 

Du kan lese mer også på Buskerud fylkeskommunes nettsider: http://www.bfk.no/Nyheter/Hovedsiden/Nyheter-2019/Fare-for-streik-i-Buskerud-fylkeskommune/ 

 


Publisert 21. mai 2019, oppdatert 22. mai 2019.